Department of therapy and clinical diagnostics nam. V.I. Levchenko


 

C:\Users\Василь\Desktop\IMG_0595.JPG

Посада: доцент кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

Associate Professor of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after Levchenko V.I.

Вчене звання: доцент

Associate Professor

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

PhD in veterinary sciences

Стаж роботи: з 1991 р.

У 1998 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – «Діагностика і терапія тварин»  на тему: «Якість молозива корів і його вплив на неспецифічну резистентність та стан здоров’я телят»

Напрям наукових досліджень: «Розробка діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів за поліморбідної та поліметаболічної патології у великої рогатої худоби»

Викладає дисципліни: Клінічна діагностика хвороб тварин

Ветеринарна токсикологія

 

Співавтор: підручників - 2, посібників - 2, практикуму - 1, довідника - 1, патенту - 1, методичних рекомендацій - 12, статей у фахових виданнях - 3.

Безух Василь Михайлович

Vasyl Bezukh

 

 

Гарькавий

Віктор

Олександрович

 

Viktor

Harkavyi


 

Посада: доцент кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

Associate Professor of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after Levchenko V.I.

Вчене звання: доцент

Associate Professor

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

PhD in veterinary sciences

Стаж роботи: з 1992 р.

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – «Діагностика і терапія тварин»  на тему: «A- i D-гіповітамінози у телят (поширення, діагностика, лікування і профілактика»

Напрям наукових досліджень: «Розробка діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів внутрішніх хвороб свиней»

Викладає дисципліни: Пропедевтика і терапія внутрішніх хвороб великих тварин

 Внутрішні хвороби свиней

 

Співавтор: посібників - 1, методичних рекомендацій - 7, статей у фахових виданнях - 25 

Посада: доцент кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

Associate Professor of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after Levchenko V.I.

Вчене звання: доцент

Associate Professor

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

PhD in veterinary sciences

Стаж роботи: з 2004  р.

У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 –« Діагностика і терапія тварин»  на тему: «Клініко-біохімічне обгрунтування методів діагностики та профілактики порушень фосфорно-кальцієвого і D-вітамінного обмінів у курей-несучок»

Напрям наукових досліджень: «Розробка ранніх інформативних критеріїв діагностики і корекції профілактичних заходів за метаболічних хвороб у сільськогосподарських і екзотичних тварин»

Викладає дисципліни: Пропедевтика та діагностична візуалізація; Ветеринарна клінічна біохімія; Внутрішні хвороби птиці; Хвороби екзотичних тварин і дикої фауни, Пропедевтика і медицина хвороб диких та екзотичних тварині і птиці.

 

Співавтор: підручників - 3, посібників - 2, патентів - 11, методичних рекомендацій - 5, статей у фахових та міжнародних виданнях - 61.

 

Стипендіат Кабінету Міністрів України 2012 р.

МЕЛЬНИК 

Андрій

Юрійович

Andrii 

Melnyk

 

 

САКАРА

Віталій

Сергійович

 

Vitalii 

Sakara 

Посада: аспірант кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

PhD student of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after Levchenko V.I.

 

Стаж роботи: 

Під час навчання в магістратурі (2015 р.) працював на посаді лікаря ветеринарної медицини у ТОВ «Музей живої природи флори і фауни “Олександрія”

 

2016-2017 р.р. - лікар ветеринарної медицини птахоферми навчально-наукового виробничого центру Білоцерківського НАУ

 

Вересень 2017 р. - аспірант кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І. 

 

Напрям наукових досліджень: діагностичні критерії та ефективність застосування хелатів макро- і мікроелементів у комплексі профілактичних заходів за поліметаболічної патології у сільськогосподарської та екзотичної птиці

 

Викладає дисципліни: Пропедевтика та діагностична візуалізація; Внутрішні хвороби птиці; Хвороби екзотичних тварин і дикої фауни, Пропедевтика і медицина хвороб диких та екзотичних тварині і птиці.

 

Співавтор: патенту - 1, статей у фахових виданнях - 5

 

 

Посада: декан ФВМ,  професор кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

Dean of  the FVM, professor of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after Levchenko V.I.

Вчене звання: професор

Professor 

Науковий ступінь: доктор ветеринарних наук

D.Sc.  in veterinary sciences

Стаж роботи: з 1990 р.

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – «Діагностика і терапія тварин»  на тему: «Діагностика, лікування та профілактика А-гіповітамінозу у корів і новонароджених телят»

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – «Діагностика і терапія тварин»  на тему: «Поліморбідність внутрішньої патології у високопродуктивних корів (експериментальне обгрунтування патогенез, методів  діагностики, лікування і профілактики)»

Напрям наукових досліджень: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування поліморбідної і поліметаболічної внутрішньої патології у молочної та м’ясної високопродуктивної великої рогатої худоби (корови і молодняк) і свиней: етіологія, патогенез, методи діагностики, лікування та профіліактики»

Викладає дисципліни: Клінічна діагностика з візуалізацією; Ветеринарна клінічна біохімія; Пропедевтика і терапія внутрішніх хвороб великих тварин; Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин

 

Співавтор: підручників - 4; посібників - 5;  практикумів - 3; довідників - 5; патентів - 6; методичних рекомендацій - 25, статей у фахових та міжнародних виданнях - 145; міжнародних проектів - 3

САХНЮК Володимир

Володимирович

Volodymyr

Sakhniuk

 

 

 

 

ПІДДУБНЯК Оксана Володимирівна

 

Oksana Piddubniak

Посада: доцент кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

Associate Professor of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after  Levchenko V.I.

Вчене звання: доцент

 Associate Professor

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

PhD in veterinary sciences

Стаж роботи: з 2007 р.

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – «Діагностика і терапія тварин»  на тему: «Показники гемопоезу у коней та діагностика його змін за патології»

Напрям наукових досліджень: «Діагностика і терапія внутрішніх хвороб коней і дрібних домашніх тварин»

Викладає дисципліни: Клінічна діагностика хвороб тварин

                                     Ветеринарна клінічна біохімія

                                     Внутрішні хвороби дрібних тварин

 

Співавтор: підручників - 1, посібників - 1, методичних рекомендацій - 3, патентів - 2, статей у фахових виданнях - 83

 

Посада: Завідувач кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

Associate Chair person the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after Levchenko V.I.

Вчене звання: доцент

                              Associate Professor

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

PhD in veterinary sciences

Стаж роботи: з 1982 р.

У 1991 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – «Діагностика і терапія тварин»  на тему: «Хронический молочнокислый руминит при интенсивном откорме молодняка КРС»

Напрям наукових досліджень: «Лікування і профілактика респіраторних та шлунково-кишкових хвороб молодняку ВРХ»

Викладає дисципліни: Медицина внутрішніх хвороб великих тварин

 

Співавтор: 5 підручників, 1 практикуму, 5 навчальних посібників, 19 патентів, 26 методичних вказівок, 54 наукових праць

БОГАТКО

Леонід 

Мечиславович

Leonid

Bohatko

 

Посада: доцент кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І. 

Associate Professor of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after  Levchenko V.I.

Вчене звання: доцент

 Associate Professor

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

PhD in biology sciences

Стаж роботи: з 1976 р.

У 1984 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13– «Фізіологія людини і тварин»  на тему: «Вплив йодовмісних препаратів на обмін речовин і продуктивність свиней у заключний період відгодівлі»

Напрям наукових досліджень: «Фізіологічні основи підвищення мʼясної продуктивності свиней»

Викладає дисципліни: Клінічна діагностика хвороб тварин

 

Співавтор: методичних рекомендацій та вказівок - 14, патентів - 1, статей - 93

САМОРАЙ

Микола Миколайович

Mykola 

Samorai

 

 

ТИШКІВСЬКИЙ

Михайло Ярославович

 

Mуkhailo Тyshkivskіy

Посада: доцент кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

Associate Professor of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after Levchenko  V.I.

Вчене звання: доцент

 Associate Professor

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

PhD in veterinary sciences

Стаж роботи: з 1995 р.

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – «Діагностика і терапія тварин»  на тему: «Симптоми, патогенез і ефективність лікування корів, хворих на аліментарну дистрофію»

Напрям наукових досліджень: «Діагностика і терапія внутрішніх хвороб жуйних та дрібних домашніх тварин»

Викладає дисципліни: Пропедевтика і терапія внутрішніх хвороб великих тварин

 

Співавтор: 1 підручник, 3 посібники, 14 методичних рекомендацій та вказівок, 46 статей 

Посада: доцент кафедри терапії та клінічної діагностики ім.  Левченка В.І.

Associate Professor of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after  Levchenko V.I.

Вчене звання: доцент

 Associate Professor

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

PhD in veterinary sciences

Стаж роботи: з 1992 р.

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – “Діагностика і терапія тварин»  на тему: “Вторинна дистонія рубця у високопродуктивних корів (патогенез і лікування)

Напрям наукових досліджень: «діагностика, лікування та профілактика хвороб передшлунків у високопродуктивних корів»

Викладає дисципліни: Ветеринарна токсикологія

Пропедевтика і терапія внутрішніх хвороб великих тварин

Внутрішні хвороби жуйних

 

Співавтор: посібників - 3, методичних рекомендацій - 7, патентів - 1, статей - 32

ЧУБ 

Олександр Васильович

 

Olexandr 

Chub

 

 


Посада: доцент кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

Associate Professor of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after Levchenko V.I.

Вчене звання: доцент, Associate Professor

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук, PhD in veterinary sciences

https://orcid.org/0000-0003-3297-454X 

Web of Science ResearcherID AAC-1088-2020

https://scholar.google.com.ua/citations?user=4GWCZvYAAAAJ&hl=ru 

Стаж роботи: з 1998 р.

У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 – «Діагностика і терапія тварин»  на тему: «Нефротичний синдром у високопродуктивних корів і новонароджених телят (патогенез, діагностика і лікування)»

Напрям наукових досліджень: «Експериментальне і теоретичне обґрунтування методів ранньої діагностики поліморбідної та поліметаболічної патології у жуйних тварин»

Викладає дисципліни: Пропедевтика та діагностична візуалізація

                                         Ветеринарна токсикологія

   Клінічна та екологічна токсикологія

   Ветеринарна клінічна біохімія

   Хіміко-токсикологічні методи досліджень

   Управління здоров’ям стада

          

Співавтор: підручників - 1, посібників - 2, методичних рекомендацій - 10, статей у фахових виданнях - 40

ВОВКОТРУБ

Наталія 

Володимирівна

Nataliia Vovkotrub

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/jng8R3W1w_wRiXSL71H-A8SLhDcxhyWuzpup3NktLrsOVNKwR42HSPtYnxxPI3TSdETX5TS_8EVXG3_7mWtrNcvFfdHLeEXCGhfMNicXvGSMGqSH-n6UY-o-urEZWQ

 

Харченко Андрій Вікторович

 

Andrii 

Kharchenko

Посада: асистент кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

Assistant of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after Levchenko V.I.

Вчене звання: асистент

                        Assistant Professor

Науковий ступінь: кандидат ветеринарних наук

                         PhD in veterinary sciences

Стаж роботи: з 2007 р.

У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.01 –“Діагностика і терапія тварин»  на тему: “Гепатодистрофія у нетелей та корів-первісток голштинської породи: патогенез, інформативні методи діагностики та профілактика”

Напрям наукових досліджень: «Діагностика, терапія і профілактика внутрішньої патології  ВРХ  і дрібних домашніх тварин»

Викладає дисципліни:  Пропедевтика і терапія внутрішніх хвороб великих тварин; Внутрішні хвороби дрібних тварин.

Співавтор: посібників - 3, методичних рекомендацій - 2, статей - 10

 
 

 

 

https://lh6.googleusercontent.com/AVi78HKSZjqWn38cXz-6myKupNBwccEekIDkH3Kx-rm4yZV65sphpzvbEvYzQqSf6PR0LPm8Of-ia9m4VyZb_QQtBnM0_xGyYk45-SZnOUCE9sR4v9Z29TaopNETIw

 

Петренко 

Олег Федосійович

 

Oleg 

Petrenko

Посада: професор  кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

Professor of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after Levchenko V.I.

Вчене звання: професор

Professor

Науковий ступінь: доктор ветеринарних наук, заслужений працівник ветеринарної медицини України

D.Sc.  in veterinary sciences

Кандидатську дисертацію захистив у 1988 р., докторську - 2002 р.

Стаж роботи: з 1971 р.

Напрям наукових досліджень: “Раціональні методи остеосинтезу та стимуляція репаративної регенерації при переломах кісток у свійських тварин”

 _____

Дисципліни: пропедевтика і терапія внутрішніх хвороб великих тварин

 

Співавтор: 5 підручників та 160 наукових праць; 8 авторських свідоцтв і патентів 

 
 

 

C:\Users\Василь\Desktop\зображення_viber_2020-01-31_16-36-02.jpg
 

Білик Богдан Павлович

 

Bilyk Bohdan

Посада: аспірант кафедри терапії та клінічної діагностики ім. Левченка В.І.

PhD student of the Department of Therapy and Clinical Diagnostics named after Levchenko V.I.

 

Стаж роботи: 

У 2018 р. працював на посаді лікаря ветеринарної медицини загальної практики у ветеринарній клініці “Айболит”

 

З 2019 р. - аспірант кафедри (науковий керівник, професор Головаха В.І.).

 

Напрям наукових досліджень: діагностика, лікування та профілактика хвороб серцево-судинної системи у дрібних домашніх тварин

 
 

Presentation of the department of therapy and clinical diagnostics nam. V.I. Levchenko